O spoločnosti

MS výťahy s.r.o.

Hlavnou náplňou spoločnosti sú montáže, opravy, modernizácie, rekonštrukcie, servis a revízie výťahov, teda komplexné služby v oblasti zdvíhacej techniky. Tieto činnosti vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou v Bratislave, konkrétne jeho pobočkou v Košiciach. Spoločnosť MS výťahy s.r.o. realizovala komplexné rekonštrukcie v Prešove, Košiciach, Krompachoch, Humennom a to vrátane zaistenia riadneho záručného a pozáručného servisu aj s expresným vyprostením. Servisné stredisko je v Prešove s pobočkou v Košiciach a Humennom. Jednoznačne preferujeme dlhodobé komplexné riešenia so zohľadnením na maximálny komfort a funkčnosť, vysokú kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. V rámci zabezpečenia maximálnej pružnosti a operatívnosti aj v rámci servisu sme v priamom kontakte s výrobcami rady inštalovaných komponentov. Takmer 80 % všetkých nami používaných komponentov pochádza z osvedčenej Českej alebo Slovenskej produkcie. U dodávok dverí, pohonov a rozvádzačov spolupracujeme s poprednými výrobcami (Ziehl-Abegg, Alberto Sassi, Strojon, Fermator, MEZ Vsetín, Wykov Brno, EV servis) spĺňajúce normy ISO 9001 a vyššie. Niekoľkokrát ročne sa v rámci zaistenia spätnej väzby stretávame s ich technikmi a aktívne sa podieľame na ich ďalšom vývoji a inováciách. Ponúkame prípravu „na kľúč“ od zamerania, vrátane foto-dokumentácie, vypracovanie individuálnej projektovej dokumentácie, zaistenie výpočtu statiky autorizovanou osobou, požiarno-bezpečnostné riešenie spracované príslušným technikom a následné stanoviská Hasičského zboru, eventuálne zaistenie hlukovej štúdie vrátane stanoviska Hygienickej stanice až po vlastnú výrobu, montáž a následný servis.

Nami ponúkané zariadenia:

 • osobné a lôžkové lanové výťahy
 • hydraulické výťahy
 • nákladné výťahy do nosnosti 10 000 kg
 • autovýťahy
 • panoramatické výťahy
 • hydraulické zdvíhacie plošiny
 • výťahové šachty

Ďalej ponúkame:

 • 24-hodinový vlastný servis vrátane vyslobodenia
 • pravidelné revízie
 • remeselné a sprievodné práce
 • nátery a opravy klietok
 • opláštenie šachiet
 • účasť pri kontrolách štátnych orgánov, akreditovaných alebo autorizovaných osôb

Pozrite si naše prezentačné video: